გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO447319

ბუღალტრული მომსახურება (ძიება: ბუღალტერია, საბუღალტრო, ბუღალტერი)

ბუღალტრული მომსახურება (ძიება: ბუღალტერია, საბუღალტრო, ბუღალტერი)

თბილისი
ოქტომბერი 18, 2019
GEO447319
გნებავთ რომ დაზღვეული იყოთ საგადასახადო და ფინანსური კუთხით, სრული ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო აღრიცხვა. ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით. პასუხისმგებლობა კომპანიის მთლიან ფინანსურ მონაცემებზე. ბიუჯეტის შედგენა, შემოსავლებისა ხარჯების კონტროლი. დებიტორ-კრედიტორების კონტროლი. მარაგებისა და ძირითადი საშუალებების ნაშთების კონტროლი. ცვეთისა და ამორტიზაციის დარიცხვა. ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების მომზადება.
თბილისი რუქის ნახვა
დამატებითი ინფორმაცია

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

დამატებითი ინფორმაცია