gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1427358

  • moskviC 412-is vaz gaz zaz uaz zil kamaz markis avtomobilis wina gabarituli fari, axali
  •  
  •  
moskviC 412-is vaz gaz zaz uaz zil kamaz markis avtomobilis wina gabarituli fari, axali
1/2

moskviC 412-is vaz gaz zaz uaz zil kamaz markis avtomobilis wina gabarituli fari, axali

Tbilisi
noemberi 24, 2022
GEO1427358
iyideba avtomobilis / avto manqanis moskviC Москвич Москвич 412 Moskvich 412-is / vaz ВАЗ VAZ / gaz ГАЗ GAZ / zaz ЗАЗ ZAZ / uaz УАЗ UAZ / zil ЗИЛ ZIL / kamaz КАМАЗ KAMAZ markis avtomobilis wina gabarituli fari / fara, originali, absoluturad axali (uxmari).
damzadebulia ruseTSi. sabWoTa kavSiris dros warmoebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union / SU). fasi SeTanxmebiT. mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. mob.: (555) 27 26 99 / (+995 555) 27 26 99
  • tipi : farebi /saburavebi
  • brendi : Москвич Moskvich moskviC ВАЗ VAZ vaz ГАЗ GAZ gaz ЗАЗ ZAZ zaz УАЗ UAZ uaz ЗИЛ ZIL zil КАМАЗ KAMAZ kamaz