გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1487357

უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების შეფასება

თბილისი
მარტი 16, 2024
GEO1487357
ნებისმიერი ტიპის უძრავი ქონების შეფასება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ჩვენი კომპანიის მიერ მომზადებული შეფასების ანგარიში წარმოადგენს იურიდიული ძალის დოკუმენტს, რომელიც მომზადებულია მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სერტიფიცირებული შემფასებლების მიერ და მისი გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში. დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ როგორც სწრაფ ონლაინ სერვისს, ასევე სრულ შეფასების მომსახურებას. ტელ: 571 142439

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq