გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1450596

ქირურგის ამბულატორული მომსახურება, ბინაზე გამოძახებით.

ქირურგის ამბულატორული მომსახურება, ბინაზე გამოძახებით.

თბილისი
სექტემბერი 29, 2022
GEO1450596
გთავაზობთ ამბულატორიულ ქირურგიულ მომსახურებას ბინაზე:
1. ნაწოლების დამუშავება/შეხვევა;
2.ნეკრექტომია;
3. ჭრილობის დამუშავება/შეხვევა;
4. სტომის მოვლა/შეხვევა (მიმღების გამოცვლა)
5. ინფიცირებული ჭრილობის მოვლა/შეხვევა;
6. ნაკერების მოხსნა;
7. მცირე ზომის ფლეგმონების დრენირება;
8.შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია;
9.ეპიცისტესტომის შეცვლა; გამორეცხვა;
10. ჩაზრდილი ფრჩხილის მოცლა; დამუშავება; მკურნალობა;

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq