გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO718916

  • ტექსტის აკრეფა, კორექტურა, თარგმნა
  •  
  •  
ტექსტის აკრეფა, კორექტურა, თარგმნა
1/2

ტექსტის აკრეფა, კორექტურა, თარგმნა

თბილისი
აგვისტო 29, 2022
GEO718916
ავკრეფ ნებისმიერი მოცულობისა და სირთულის ტექსტს უმოკლეს ვადაში. ვბეჭდავ სწრაფად, ბრმა მეთოდით, უშეცდომოდ. ავაწყობ ფორმულებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, დიაგრამებს, სქემატურ ნახაზებს. საჭიროებისამებრ დავამუშავებ გრაფიკულ ობიექტებს, ფოტოებს და ჩავსვამ ტექსტში.

ავაწყობ პრეზენტაციებს (PDF ფორმატში, სლაიდ-შოუს ან ვიდეოჩანაწერის სახით).

აკრეფილი ტექსტის: კორექტურა, გრამატიკული და ორთოგრაფიული შეცდომების ჩასწორება, სტილისტურად გამართვა, ფორმატირება.

ვთარგმნი ქართულიდან რუსულად/რუსულიდან ქართულად (ნოტარიული დამოწმების გარეშე).

გავშიფრავ აუდიო/ვიდეო მასალას ქართულ და რუსულ ენებზე – ინტერვიუებს, სალექციო კურსის ჩანაწერებს და ა.შ.

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq