გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1452027

სპეც. მასწავლებლის დისტანციური კურსი

სპეც. მასწავლებლის დისტანციური კურსი

350ლ
ქვემო ქართლი > რუსთავი
ნოემბერი 28, 2022
GEO1452027
ტრენინგ ცენტრი „განათლება+“ გთავაზობთ სასერტიფიკატო ტრენინგს: “ინკლუზიური განათლება, მართვის პრინციპები და ინდივიდუალური მიდგომები სწავლების პროცესში (სპეც პედაგოგი)” .
ტრენინგ- მოდულის გავლის შემდეგ მონაწილეები დაეუფლებიან ინფორმაციას:
ინკლუზიური განათლების არსზე, განხორციელბის პრინციპზე; საქართველოში არსებულ განათლების სერვისებზე, სასწავლო პროცესში ჩართვის ფორმებზე და მარეგულირებელ დოკუმენტებზე.
მშობელთა მზაობისა და ჩართულობის მნიშვნელობაზე ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფორმლური და არაფორმალურ გარემოში.
ტიპიური განვითარების კანონზომიერებებზე.
ბავშვთა ფსიქიკური განვითარების დარღვევების ფსიქო-ფიზიკური მახასიათებლების, სწავლის თავისებურებებისა, საგაკვეთილო პროცესში ჩართვის საკითხებზე: ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა, დაუნის სინდრომი, ბავშვთა ცერებრული დამბლა, აუტიზმი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, დასწავლის უნარის დაქვეითება, მეტყველების დარღვევა, სმენისა და მხედველობის დარღვევა, ჟილ-დე ლა ტურეტის სინდრომი, ეპილეფსია, ქცევის დარღვევეის მქონე მოსწავლე.
ახდენენ მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენას და გაწერას სხვადასხვა უნარში.
ეცნობიან ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციის მიმართულებებს და მათი გამოყენების პრინციპს.
ეცნობიან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დანიშნულებას და შედგენის პრინციპს მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეების გათვალისწინებით.
პრაქტიკულად ახორციელებენ დეფიციტურად მომუშავე უნარების განვითარებაზე მუშაობას არტ-თერაპიის კომპონენტებისა და სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით.
ეცნობიან გაკვეთილის გეგმის გაწერის სტრუქტურას.
ტრენინგის მიმდინარეობისას, მასალის თეორიულად ახსნის პარალელურად იქნება პრაქტიკული მუშაობა , განხილული იქნება კონკრეტული მოსწავლეების ქეისები.
პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფი/ჯგუფები:
სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, სკოლის, ბაღის, პროფესიული სასწავლებლის, დღის ცენტრის მოქმედი პედაგოგები / აღმზრდელები და აგრეთვე ამჟამად არამოქმედი პირები; სპეციალური პედაგოგები, მეტყველების თერაპევტები, ფსიქოლოგები და სხვა სპეციალისტები; მშობლები, სტუდენტები და ყველა დაინტერესებული პირი.

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ ჯგუფებში

კურსის ღირებულება:
• სრული კურსი: 350 ლარი
კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და რეკომენდაცია დასაქმებისთვის.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურსს უძღვება ფსიქოლოგი მასწავლებელთა სახლის ტრენერი.

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq