გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1392848

ქართული ენა უცხოელებისთვის

ქართული ენა უცხოელებისთვის

თბილისი
ნოემბერი 21, 2022
GEO1392848
ქართული ენა უცხოელებისთვის!
სასწავლო ცენტრთაგან ჩვენ ვართ პირველები, რომლებიც არაქართულენოვან მსურველებს ვთავაზობთ სახელმწიფო ენის დაუფლებას უნიკალური მეთოდით.
რაც მთავარია, მასწავლებლები ფლობენს ენის სწავლების ეფექტურ მეთოდს,გაკვეთილის 50% ეთმობა ზეპირ კომუნიკაციას, ჯგუფებში სტუდენტების განაწილება ხდება გასაუბრების საფუძველზე.ენის შესაბამისი დონის განსაზღვრის შემდგომ.
ნაკლები საშინაო დავალებები ენის შესწავლის ინოვაციური მეთოდი ძალიან ეფექტურია. ILC-ის სასწავლო პროგრმა უცხოელთათვის სრულყოფილია! ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება, როგორ გასწავლოთ ქართული ენა!
კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში. ერთი თვის სასწავლო გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე შეადგენს: 150 ლარი (ჯგ), 200ლარი (წყვილში), ინდივიდუალური250 ლარი. ბოლოს ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი.
დამატებითი ინფორმაცია

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

დამატებითი ინფორმაცია