გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1429984

ojaxis sheqmnis miznit gavicnob qals

ojaxis sheqmnis miznit gavicnob qals

საქართველო
ნოემბერი 12, 2022
GEO1429984
var 40 wlis. daojaxebuli arasdros vyopilvar. ojaxis sheqmnis miznit gavicnob 40 wlamde qals.

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq