გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1440322

Ojaxis sheqmnis miznit

თბილისი
ივნისი 13, 2022
GEO1440322
Nutu iseti adamiani ara ginda ganatxovari iyos mtavaria shvili ar yavdes ramdeni xania vedzeb da aravin chans visac namdvili qristianuli ojaxis sheqmna undodes vedzeb karg adamians ojaxis gogos maq chemi bina da manqana vmushaob eklesiashi davdivar var stiqarosani danarcheni piradshi mec vici varskvlavebs ar vetamashebi iseti lamazi ar var arc me vedzeb varskvlavebs ro etamashebodes chemtvis mtavaria sulierad iyos lamazi satamashod ar mcalia danarcheni piradshi 599899279 chavaswore mtavaria shvili ar yavdes iyos ganatxovari ginda qvrivi mtavaria sulierad kamazinda ojaxis gogo iyos maq uplis imedi ro mec viqnebi rodesme bednieri da gamochndeba iseti adamiani visac gavabedniereb

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq