გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1400511

გადაშლილი წიგნი

გადაშლილი წიგნი

თბილისი
მაისი 12, 2022
GEO1400511
სჯობს იყო პირდაპირი საწყისიდან სასრულამდე. ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ, თუნდაც მისალმების გარეშე . ვეძებ ურთიერთობას რომელიც ქალის გულსაც გაახარებს და ჩემსასაც . ჩემს თავზე ბევრი საუბარი არ მიყვარს . კონკრეტულ პიროვნებასთან კონკრეტულად ვიხსნები . თქვენზე ვისაუბროთ . მიმზიდველ ქალს ვეძებ . ვისაც საიმედო ადამიანი არ გყავთ, არ მინდა იყოს მხოლოდ სექსი , ან იყოს სექსი მხოლოდ იმიტომ რომ სანაცვლოდ მატერიალურ უზრუნველყოფას ელოდეთ . ყველაფერი მინდა ზომიერად . მინდა შენი დანახვა ღიმილს მგვრიდეს . შენ კი ჩემი იმედი გქონდეს . ყველანაირად . ჰოგიენურ მოწესრიგებულ ქალს ვეძებ 35 წლამდე . დანარჩენზე პირადად ვისაუბროთ .

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq